Bądź na bieżąco z MPI Poland Chapter
Zapisz się na nasz newsletter
Kliknij tu

 

 

Aktualności

 

Poland Events Impact 2019 – znamy wartość przemysłu spotkań i wydarzeń w Polsce

PEI

By: MPI Poland | wrz 18, 2020

Organizacja spotkań i wydarzeń w 2019 roku wygenerowała szacunkowo 1,5 proc. PKB, a ich wkład w gospodarkę wahał się na poziomie 35 mld złotych – wynika z raportu Poland Events Impact 2019, który miał premierę podczas Meetings Week Poland. 

 – Celem badania realizowanego w ramach projektu „Poland Events Impact – Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski 2019” było określenie ekonomicznego znaczenia spotkań i wydarzeń (m.in. społecznych, gospodarczych, biznesowych) odbywających się na terenie Polski i wskazanie ich wkładu w gospodarkę – mówi dr Krzysztof Celuch, kierownik zespołu projektowego Celuch Consulting, wykładowca SGtIH Vistula i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – Było to drugie tego typu badanie w Polsce, wcześniej sprawdziliśmy, jaki był wpływ przemysłu spotkań na gospodarkę Polski w 2015 roku. Wydać, że ekonomiczne znaczenie przemysłu spotkań i wydarzeń rośnie – 2015 rok, było to ok. 1 proc. PKB, rok 2019 to 1,5 proc. PKB – zaznacza.  

W 2019 r. wkład spotkań i wydarzeń w gospodarkę Polski wyniósł 34 595 951 tys. zł, a wartość dodana brutto wyniosła 14 256 6632 tys. zł. W spotkaniach i wydarzeniach, które trwały średnio dwa dni, wzięło udział 16 302 400 uczestników (z kraju i zagranicy). Wkład przemysłu spotkań w tworzenie miejsc pracy to 220 tys. takich miejsc. 

Zakres merytoryczny badań dotyczył aspektów ekonomicznych związanych z oddziaływaniem branży spotkań na gospodarkę kraju w odniesieniu do klasycznych elementów, tj. wartości dodanej, PKB i zatrudnienia. Analizie w trzech fazach projektu poddane zostały trzy grupy interesariuszy: uczestnicy, organizatorzy spotkań i wydarzeń oraz gestorzy obiektów. Uzyskane dane oraz model ekonometryczny oparty o dane Głównego Urzędu Statystycznego, mający na celu określenie wielkości wkładu przemysłu spotkań w gospodarkę narodową, pozwoliły na zrealizowanie założonego celu badawczego. 

Raport „Poland Events Impact 2019 – Wpływ ekonomiczny przemysłu spotkań na gospodarkę Polski” przygotowany przez zespół naukowo-branżowy prowadzony przez Celuch Consulting, przy współpracy z ekspertami związani z Wydziałem Zarządzania i Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Meeting Professionals International Poland Chapter oraz Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.  Natomiast do grona autorów zostały zaproszone Panie Profesor: Barbara Neuhofer (University of Applied Science z Salzburga), Jolanta Żyśko oraz przewodnicząca Rady Biznesu SGTiH Vistula Magdalena Kondas. 
Projekt „Poland Events Impact 2019” został objęty Honorowym Patronatem Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej. 

Dr Krzysztof Celuch

Raport do pobrania: www.celuchconsulting.com 

 

Author

PersonPlaceholder
MPI Poland

 
Load more comments
avatar
New code

 

 

 

Connect with Us