MPI Finland

MPI Finland on kansainvälisen Meeting Professionals International (MPI) -järjestön Suomen osasto. MPI Finlandin tarkoituksena on tarjota 100-henkiselle jäsenistölleen mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen erilaisten koulutus- ja verkostoitumistilaisuuksien kautta sekä edistää kokemusten vaihtoa alan toimijoiden kesken. 

 

Toiminnassamme on mukana jäseniä useilta eri toimialoilta niin pienistä yrityksistä kuin suurista kansainvälisesti tunnetuista konserneista alan opiskelijoita ja oppilaitosten edustajia unohtamatta. MPI Finland pyrkii toiminnallaan kohottamaan tapahtuma-alan yleistä arvostusta. 

MPI Finlandin toimintaa koordinoi nimetty hallitus, jonka kokoonpano hyväksytään vuosittain sääntömääräisessä kevätkokouksessa. 


Visiomme:

MPI Finlandin tulee toimia aktiivisesti ja aloitteellisesti, jotta kokoukset ja tapahtumat muodostuvat tärkeäksi strategiseksi menestystekijäksi organisaatioissa.


Missiomme:

MPI Finlandin tulee olla johtava, maailmanlaajuinen jäsenjärjestö, joka vaikuttaa vahvasti kokous- ja tapahtuma-alan muokkaantumiseen.


Strategiset tavoitteemme:


Tunnettuuden lisääminen 

 • MPI Finlandin tulee nostattaa tietoisuutta kokous- ja tapahtuma-alan toimialasta ja ammattikunnan osaamisesta Suomessa. 
 • MPI Finlandin tulee tehdä tunnetuksi järjestön olemassaolo Suomessa. 
 • MPI Finlandin tulee tuoda selkeästi esiin yhdistyksen tarjoamat hyödyt jäsenistölle. 
 • MPI Finlandin tulee pyrkiä aktiivisesti siihen, että MPI tunnistetaan yhdistyksenä, joka palvelee kokous- ja tapahtuma-alan eri toimijoita.


Jäsenetujen tarjoaminen 

 • MPI Finlandin tulee tarjota mahdollisuuksia kouluttautumiseen ja ammatilliseen kehittymiseen kansainvälisessä ympäristössä. 
 • MPI Finlandin tulee tarjota ja kasvattaa jäsenistön verkostoitumisen ja liiketoiminnan mahdollisuuksia. 

Jatkuvuuden vakiinnuttaminen

 • MPI Finlandin tulee vakiinnuttaa yhdistyksen toiminta Suomessa. 
 • MPI Finlandin tulee kasvattaa jäsenistöään rekrytoimalla kokous- ja tapahtumapalvelujen tarjoajia ja ostajia sovitussa suhteessa. 

Jotta edellä olevat tavoitteet saavutetaan, MPI Finlandin hallituksessa on muodostettu kolme vastuualuetta: 
       

1. Koulutus 

 • Kartoittaa MPI Finlandin jäsenistön koulutuksen tarve. 
 • Vastata koulutuksen tarpeeseen järjestämällä laadukkaita koulutustilaisuuksia. 
 • Ylläpitää yhdistyksen koulutuskalenteria ja tiedottaa koulutustilaisuuksista riittävän ajoissa. 
 • Tiedottaa ja aktivoida jäseniä sekä potentiaaleja kansainvälisistä kokousalan tutkinnoista, joiden koordinoinnissa MPI on mukana (esim. CMM). 

  2. Jäsenasiat 

 • Ylläpitää aktiivista jäsenhankintakampanjaa. 
 • Toteuttaa uusien jäsenten tervetulokampanja. 
 • Kasvattaa jäsenten aktiivisuutta osallistua yhdistyksen toimintaan. 

  3. Tiedotus ja markkinointi 

 • Ylläpitää jatkuvaa ja riittävän informatiivista tiedottamista ajankohtaisista aiheista jäsenistölle ja potentiaaleille. 
 • Kasvattaa MPI:n brändin arvostusta kokous- ja tapahtuma-alan keskuudessa Suomessa.  

Sosiaalisessa mediassa

Connect with Us