#StrongerTogether
Hvordan klarer branchen sig igennem coronakrisen? Hvordan man gentænker produkter, skaber nye partnerskaber og meget mere.
Følg partnere og medlemmers historier her


Coronavirus information fra MPI International
MPI International følger situationen på verdensplan og se her hvilke ressourcer der er til rådighed samt tiltag i branchen.
Læs mere her

 

 

Bliv Medlem

 

Bliv Medlem af MPI

MPI er en global organisation for folk i møde- og eventbranchen. MPI tilbyder uddannelse, netværk og information blandt andet gennem afholdelse af arrangementer – lokalt såvel som internationalt. Læs mere om MPI her på websitet eller på MPI’s internationale website www.mpiweb.org og se, hvordan MPI kan gøre en positiv forskel for dig.

Læs Vores Medlemsfolder for Planners Her

Læs Vores Medlemsfolder for Suppliers Her

Tilmeld dig i dag ved at sende et udfyldt ansøgningsskema til sekretariatet på contact@mpiscandinavia.org  eller via MPI’s internationale side ved at klikke dig ind på nedenstående link.

Vær opmærksom på at man hos MPI Global skelner mellem 3 niveauer af medlemskaber. I MPI Scandinavia Chapter tilbyder vi kun medlemskabet “Preferred”, hvorfor du skal se bort fra de 2 andre niveauer.

 


Medlemsskab

Det danske MPI chapter har knap 200 medlemmer.

Det er MPI’s grundlæggende princip, at der skal være balance mellem mødeplanlæggere og mødeudbydere. Derudover tilbydes medlemskab til studerende og pensionister.

En mødeplanlægger er en person, som arbejder med planlægning og gennemførelse af møder og events i en virksomhed, forening eller organisation – med andre ord en køber af aktiviteter og serviceydelser i den professionelle mødeindustri.

En mødeudbyder er en leverandør af faciliteter eller services til den professionelle mødeindustri.

 


MPI Kontingent

Et medlemskab i MPI tegnes for ét år af gangen. Det årlige kontingent udgør for:

  • Mødeplanlæggere: 375 Euro*
  • Mødeudbydere:  500 Euro*
  • Studerende:  40 Euro
  • Pensionister: 100 Euro
    * Alle priser inklusiv éngangs-indmeldelsesgebyr på 50 Euro.

6 måneders Unemployment Assistance Program
Programmet gør det muligt for medlemmer, som er ramt af ledighed at beholde deres MPI medlemskab gratis 6 måneder efter udløbsdatoen.

Forlængelse af Unemployment Assistance Program
For de medlemmer som stadig er ledige efter 6 måneder er der mulighed for at forlænge medlemskabet yderligere 6 måneder hos MPI for Euro 99.

Student In Transition
Gør det muligt for vores eksisterende studentermedlemmer at bevare deres medlemskab hos MPI ved udgangen af deres uddannelse for en brøkdel af det fulde medlemskontingent. Studerende betaler en brøkdel af det fulde medlemskontingent i tre forskellige rater de første 3 år på arbejdsmarkedet.

  • 1. år  Euro 75
  • 2. år  Euro 150
  • 3. år  Euro 250

Installment Program
Installment Program giver medlemmer (supplier og planner) muligheden for at betale deres fornyelse af medlemskab i 4 rater gennem medlemskabsåret. Det vil sige at man betaler Euro 81.25 i kvartalet.

Member Flex Program
Dette program er designet til medlemmer, som er i arbejde, men som finder det svært at betale medlemskontingentet.

Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte sekretariatet på mail: mpidenmark@conferencecare.dk

Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre.

Hvis du allerede kender én der er medlem af MPI Scandinavia, har vedkommende mulighed for at invitere dig med som gæst til et af vores seminarer. På den måde kan du få en smagsprøve på, hvad foreningen kan tilbyde af kompetenceudvikling og netværk.

 


Kontingenter

 

Sociale medier

Chapter Advertisement