MPI seminarer og events
juni 29, 2021 - september 27, 2022
Se her hvilke arrangementer der er i kalenderen
Se alle events her

MPIxEvents by MPI Scandinavia
august 31, 2021 - juli 30, 2022
Fra maj 2021 åbner MPI Scandinavia op for ansøgninger få et tilskud til events på op til 25.000 kr.
Ansøg her

Honorary Achievment Chapter Award

 

 

Hvad er MPI?

 

MPI Scandinavia“Why”

MPI Scandinavia tror på, at udvikling og uddannelse af mødebranchen vil maksimere udbyttet af møder og flytte mennesker og organisationer fremad.

Derfor faciliterer MPI Scandinavia inspiration og opgradering, networking og videndeling på foredrag og seminarer, ligesom MPI løfter og faciliterer en faglig diskussion om, hvordan det kan gøres.

MPI Scandinavia er den danske gren af nonprofitforeningen MPI, der verden over omfatter 18.500 medlemmer i 22 lande. Vi er internationalt funderet med et lokalt fokus og egne værdier.

 

 

MPI Chapters Worldwide

mpichapters

 

 Vision Og Mission

MPI International Mission and Vision

Vision

Leading and empowering the meeting and event community to change the world.

 

Mission

Connect the global meeting and event community to learn, innovate, collaborate and advocate.

 

MPI Scandinavia Mission Statement

MPI Scandinavia Chapter er én af de p.t. 67 nationale/lokale afdelinger af den ledende organisation inden for den internationale møde- og konferencebranche. Medlemmerne repræsenterer leverandører af faciliteter og services såvel som mødeplanlæggere fra både den private og offentlige sektor samt forenings- og organisationsverdenen.

MPI Scandinavia har til formål på non-profit basis at sikre en løbende professionalisering af den danske mødebranche og dens udøvere. Det sker gennem uddannelse og kommunikation og ved at etablere platforme for opbygning af personlige netværk, videndeling og samarbejdsrelationer på tværs af medlemskategorierne.

MPI Scandinavia er samtidig talerør for den danske mødebranche i forhold til politikere, presse og øvrig omverden samt dialog- og samarbejdspartner for andre relevante organisationer i erhvervslivet og rejse- og turismebranchen.

Sociale medier