november 29, 2020
Guide til hybrid og online events
Vil du vide mere om de online muligheder, så kan du finde links, white papers og meget mere her.
Læs mere her

november 9, 2020
MPI seminarer og events
Se her hvilke arrangementer der er i kalenderen
Se alle events her

 

 

Stronger Together: MPI: Møder vil altid ændre verden

RoyalPlayhouse_MartinHeiberg-1200px

By: Svend Dalgaard | maj 21, 2020

MICE-branchen står for at samle mennesker – og for at skabe rammerne, der sikrer det bedst mulige udbytte, når mennesker samles. Selvom hele verden bløder, og møde­bran­chen er blandt de hårdest ramte, så er det også mødebranchen, der skal gå forrest og vise vejen med at holde afstand. Som branche er det vores ansvar at promovere online-møder som den bedste løsning i øjeblikket og samtidig gøre os klar til at håndtere fysiske møder, når det igen bliver muligt.

Vi skal styrke deltagernes udbytte af mødet

Det har aldrig været meningen, at man skulle holde møder for mødernes skyld. I fremtiden bliver det endnu mere vigtigt at sørge for, at hvert møde lever op til deltagernes behov. Der skal være en helt klar grund til at mødes, og når dette kombineres med velforberedte møder, opnår virksomhederne deres mål med møderne. I kombinationen af deltagere, der har opnået deres behov ved mødet, og en mødeejer, der sørger for et velplanlagt møde, vil virksomhederne kunne opleve endnu større værdi for deres investering.

Det fysiske møde er ikke dødt, men det kommer helt sikkert til at skifte form i den nærmeste fremtid. Som følge af corona-pandemien må vi forudse, at mødedeltagerne holder fast i deres nye vaner om at holde afstand og sikre mindre fysisk kontakt. På den anden side så sker der noget helt særligt, når man mødes ansigt til ansigt – noget, der bare ikke kan genskabes online. Et skjult blik, en næsten uset thumbs-up, og ikke mindst snakken på gangen – det er alt sammen med til at styrke deltagernes udbytte af mødet.

Branchen er vant til at tage sine forholdsregler

Mennesket er et socialt dyr – vi kan slet ikke undvære at samles i store flokke. Der sker noget helt særligt med os, når vi er mange mennesker samlet. Så, jo, store events vil komme igen – men det er klart, at der vil gå nogen tid med gradvis større events, før vi er tilbage ved megaevents som de store festivaler.

I krydstogtsbranchen er vi, ligesom i hotelbranchen, hårdt ramt af manglende eller endog forbud mod salg. Der har været mange historier i pressen om krydstogtskibe med corona-smittede ombord, men hånden på hjertet, så har der sandsynligvis ikke været flere corona-smittede på krydstogtskibe, end der har været på landbaserede hoteller. Krydstogtskibene er godt pressemateriale (hvem sagde click-bait?), og det er rederierne bevidste om. Et skib på havet langt fra land kræver særlige forholdsregler, og det er skibene vant til at håndtere – og har været det, længe før corona blev kendt.

Det kan ikke undgås, at der sker smittespredning, når mange mennesker er samlet. Når det er sagt, så er MICE-branchen vant til at tage sine forholdsregler, og det gælder også i arbejdet med at undgå smittespredning. I planlægningen af et møde eller en event kan samværet mellem eventens deltagere designes ret præcist til at give deltagerne en udbytterig oplevelse, selvom der skal tages hensyn for at begrænse smittespredning.

Møder på krydstogtskibe er ikke i sig selv mere med til at sprede smitte end andre møder, og i nogle tilfælde kan en event på et skib betyde, at der er fuld kontrol med alle aspekter af både det faglige, sociale og ikke mindst sundhedsmæssige – f.eks. når et firma vælger at chartre et helt skib.

Et møde på et krydstogtskib kan ikke skiftes ud med et onlinemøde – der kommer simpelthen til at mangle alle de mellemmenneskelige elementer, som er kendetegnende ved det fysiske møde. Men online-møder er geniale til planlægningsarbejdet omkring selve den store event – og i mange tilfælde mere effektivt. Onlinemøder er klart kommet for at blive, de skal blot bruges rigtigt, men det gælder jo for alle events. En af styrkerne ved møder på krydstogtskibe er, at det er let at inkludere deltagere fra mange lande og kulturer. På samme måde kan online-, hybrid- og multi-hub-møder relativt enkelt designes til at samle deltagere, der ellers ikke kunne deltage i et fysisk møde.

Lad os hjælpe hinanden ud på den anden side

Forsikringsselskaberne lærer også deres lektie i denne tid – og der er ingen tvivl om, at vi alle sammen kommer til at opleve justerede forsikringsbetingelser og -præmier som følge af corona-pandemien. Som eventplanlægger bliver det endnu vigtigere at læse ”det med småt”, både i forsikringspapirerne og i kontrakterne med underleverandørerne. Selvom forsikringspræmierne kan komme til at stige, så er det dog svært at forestille sig, at forsikringsselskaberne vil save den gren over, de sidder på. Med andre ord, så vil priser og betingelser finde et naturligt leje, hvor de fleste kan være med.

En event på et krydstogtskib betyder i nogle tilfælde flere forsikringer end en tilsvarende event i land, ofte som følge af besøg i flere lande undervejs. På den anden side, så bliver de fleste ser­vic­es leveret på skibet, og skibet har en forsikrings­dækning, der allerede tager højde for langt de fleste forhold, der kan opstå.

Regeringen har gjort en stor indsats for at afhjælpe de mest akutte økonomiske behov, men det har ikke fjernet behovet for at tære på egne ressourcer. Kunderne er også ramt, og alt i alt er markedet blevet mindre – det kan regeringen ikke kompensere for – og årets resultat kan ikke undgå at blive mærkbart mindre end forventet. Disse hjælpepakker er en superstærk konkurrenceparameter, når den danske mødebranche igen skal til at lægge arm med konkollegerne ude i verden ”på den anden side af corona”. I mellemtiden er det vigtigt, at branchen står sammen, og de store spillere bruger deres reserver på at fungere som lokomotiver, der hjælper og trækker de mindre branchekolleger med gennem krisen og ud på den anden side.

Om MPI

MPI handler om møder mellem mennesker – der er ingen erstatning for at mødes ansigt til ansigt. Når mennesker mødes, ændrer vi verden.

Møder kan ikke undværes. Mennesker er sociale væsener, og vi har brug for at mødes som et led i vores personlige liv. Dertil kommer, at kun ved at mødes kan vi styrke vores innovation, afprøve idéer på hinanden, lære af hinanden, lære om hinanden og lægge grunden for vores fælles fremtid.

Der er mange andre steder at mødes end på hoteller og i etablerede konferencecentre. Den vigtigste forudsætning for et udbytterigt møde er, at mødedesigneren har sørget for, at mødestedet og dets indretning understøtter mødets formål. Et netværksmøde kan være lige så effektivt i en park, og en innovationsworkshop kan foregå i en båd på en sø – blot der tages hensyn til formålet og udbyttet først.

Hvad er MPI:

MPI Scandinavia tror på, at udvikling og uddannelse af mødebranchen vil maksimere udbyttet af møder og flytte mennesker og organisationer fremad.

MPI Scandinavia Chapter har knap 200 medlemmer og partnere. Medlemmerne repræsenterer leverandører af faciliteter og services såvel som mødeplanlæggere fra både den private og offentlige sektor samt forenings- og organisationsverdenen.

MPI International består af 70 chapters med 17.000 medlemmer verden rundt. MPI International er verdens største internationale netværk for mødebranchen. MPI er verdens største netværk for alle, der arbejder med mødet mellem mennesker. MPI er unik i den henseende, at det er et netværk for mennesker – ikke for virksomheder – og netværket, hvor dem, der arrangerer møderne kan netværke, lære og udvikle sig sammen med dem, der ”sælger” rammerne for møderne.

 

Author

Svend_72dpi (1)
Svend Dalgaard
VP Membership, ansvarlig for medlemskaber og partnere at MPI Scandinavia

Svend Dalgaard står bag bureauet Conference.Cruises, der hjælper virksomheder med at arrangere konferencer og virksomhedsevents til søs – events, der skaber udbytte, når mennesker mødes og kan se hele horisonten rundt – og her ser man lyst på fremtiden. Desuden er Svend projektleder hos Eventcom, der arrangerer incentiverejser til erhvervslivet.

 
Load more comments
avatar
New code

 

 

 

Sociale medier