november 29, 2020
Guide til hybrid og online events
Vil du vide mere om de online muligheder, så kan du finde links, white papers og meget mere her.
Læs mere her

november 9, 2020
MPI seminarer og events
Se her hvilke arrangementer der er i kalenderen
Se alle events her

 

 

Stronger Together: MPI – MICE-branchens talerør

Rosenborg_KimWyon-800px

By: Anne Dalgaard | maj 17, 2020

MPI – MICE-branchens talerør

Møde- og eventbranchen lider under Corona-krisen. Pengene fosser ud af kassen hos cateringfir­maer, blomsterbindere, AV-teknikere, kursuscentre, hoteller og alle os andre, der er en del af den­ne dynamiske branche. Og der er ingen tvivl om, at vores hverdag vil se helt anderledes ud, når vi kommer ud på den an­den side – vi kommer alle til at arbejde på en ny måde til den tid, og ingen af os vil kunne klare os alene.

I mellemtiden skal branchen stå sammen, for vi kommer kun helskindede igennem ved at hjælpes ad. De store spillere på banen (fx de internationale hotelkæder, der har tunge koncerner i ryggen), som i forvejen har andre store spillere på deres side (fx Dansk Erhverv og HORESTA), skal agere dri­vere for optimisme og muligheder fremadrettet – de har mere pondus blandt offentlige in­stan­ser end Ulla fra Horsens, der i sin enkeltmandsvirksomhed leverer AV-udstyr til mindre, pri­va­te events.

Bag alle MICE-branchens aktører – store som små – står MPI som en samlende enhed, der infor­me­rer til og om og løfter branchen via ud­dan­nel­se og netværk. Og ingen af delene kan undværes – hver­ken nu eller i fremtiden, og uanset hvor­dan vi kommer til at arbejde sammen.

Nogle af de store spørgsmål, der er dukket op indenfor den seneste måned, er disse:

Vil folk mødes?
JA! Det fysiske møde kan noget, som ikke kan opnås bag en skærm. Ud over, at kroppen udløser stof­fer som fx dopamin og endorfin, når vi er sammen med andre mennesker, så er det nød­ven­digt at mødes fysisk for at skabe ægte tillid. Kemi mellem mennesker opstår, når vi mødes, og ke­mi­en er nødvendig, når vi skal handle med hinanden.  

Kommer vi til at mødes ligeså meget?
Nej! Fremover vil der komme langt større fokus på, om et møde eller en event er nødvendig … og det er de ikke allesammen. Nogle møder og konferencer vil sagtens kunne erstattes af et memo el­ler en in­formationsvideo – sådan er det i dag, og sådan har det været i mange år. Nu har vores nye hver­dag blot gjort det lysende klart, at der skal være en grund til at mødes, før vi mødes. Hold­er vi et face-to-face-møde skal det give værdi, og værdien af det skal være tydeligt og kunne må­les.

I MICE-branchen skal vi forholde os til, om vores målgrupper til gengæld er trygge ved at mødes i så store forsamlinger, som vi har set hidtil, eller om der kommer en mental tryghedsgrænse på 20/50/100 personer i det samme lokale. Der er en vis sandsynlighed for, at større møder bliver min­­dre – måske kun i en periode, men måske er det bare vores nye hverdag.

Når vi mødes fremover, bliver det med samskabelsen i fokus. Idéudvikling, gruppearbejde, work­shops og lign. bliver omdrejningspunktet for at samles, dvs. situationer hvor det, at vi er samlet, er afgørende for udbyttet og værdien af mødet. Ellers er det fysiske møde ikke nødvendigt.

 

Hvad kan branchen gøre?

Selvom MICE-branchens hverdag vil se anderledes ud fremover, så er der stadig masser af mulig­heder for at spille med. Situationen skaber nye måder at mødes på, og der er brug for den idérig­dom, som branchen er kendt for.

  • Vi skal gribe muligheden for at sikre, at de online- og hybridmøder, som bliver en uundgå­e­­lig del af vores fæl­les fremtid, bliver udbytterige. Slut med kikset facilitering eller træt­ten­de envejs-kom­mu­ni­ka­tion, bare fordi der er tale om et online-møde, som hidtil har væ­ret an­set for en underlødig måde at mødes på (et nødvendigt onde, om man vil)
  • Vi skal øge investeringen i møde- og oplevelsesdesign, så både online- og face-to-face-mø­der­ne i fremtiden designes med værdiskabelsen for både deltageren og mødeejeren for øje. Ressourceforbruget på møder og events skal retfærdiggøres med den værdi, de skaber for alle interessenter.
  • Vi skal danne partnerskaber og udnytte hinandens stærke sider, også selvom de er nogle an­­­dre end hidtil. Måske skal hotellerne ikke længere kun levere mødelokaler og catering, men også teknikere, tjenere mv., også selvom eventen foregår udenfor hotellet. Og er det mon ik­ke muligt for hotellets sælgere at dele ud af deres sælger-erfaring?

 

Hvordan kan MPI forblive værdiskabende for branchen?

MPI er omdrejningspunktet for den samlede MICE-branche – både mødeplanlæggere, -designere- -ejere og alle former for leverandører til branchen. Her står vi sammen, skulder ved skulder, og løf­ter hinanden til nye højder.

Vi sikrer uddannelse og fællesskab omkring den ”nye normal” og er samlingsstedet for erfarings­- og idéud­veks­ling. Vi engagerer branchen på tværs, fordi vi ved, at sammen er vi stærkere.

 

Author

Anne Dalgaard
Anne Dalgaard
Immediate Past President at MPI Scandinavia

Anne er founder af EventAnne, der hjælper eventprofessionelle med at udvikle værdiskabende events gennem uddannelse, viden og sparring om oplevelsesdesign. Derudover designer hun events for Ingeniørforeningen, IDA.

 
Load more comments
avatar
New code

 

 

 

Sociale medier

Chapter Advertisement